YMCA PLZEŇ

Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men´s Christian Association) je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností. Vznikla v roce 1844 v Anglii a dnes pracuje ve 119 zemích světa a má přes 58 milionů členů.

V České republice se YMCA masově rozšířila za první republiky především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Komunisty na 40 let zakázána obnovila svoji činnost v roce 1990. Dnes má v ČR 3.405 členů (2013).