Z naší místní historie

V roce 2009 se do Plzně přistěhovali Lewisovi, baptistická misionářská rodina z Texasu. V té době zde již pravidelně pořádali letní kurzy angličtiny baptisté z Forney. V létě 2010 se přistěhovali Kucovi z Jablonce nad Nisou a na podzim začalo pravidelné nedělní setkávání nad Biblí. Zezačátku v angličtině, postupně více a více v češtině. Pronajali jsme si první patro v domě nad knihkupectvím Moudrá sova na Klatovské 28. První setkání zde proběhlo v neděli večer 10.10.2010 za účasti našich přátel z Forney. Tvoříme společenství kolem dvaceti dospělých, ale sejde se nás občas i čtyřicet. V únoru 2014 jsme ustavili samostatný baptistický sbor v Plzni a připojili jsme se k Bratrské jednotě baptistů v ČR.


 

Larry Lewis

Vyrostl jsem s rodiči a mladším bratrem v Texasu. Moji rodiče jsou z centrálního Texasu, z malého českého města, kde jsou lidé na své české kořeny stále velmi hrdí.

Na Texas A & M University jsem získal titul v oboru ekologie divoké zvěře a po ukončení studia jsem v tomto oboru pracoval asi deset let. Na univerzitě jsem se setkal se svou ženou Melissou. Ona je z Pensylvánie. Vzali jsme se a dnes máme tři děti, Zacharyho, Larissu a Laini.

Pracoval jsem nejen jako biolog, ale také jako pastor mládeže v naší církvi a proto jsem se vrátil na univerzitu a získal magisterský titul v oboru křesťanského vzdělávání. Poté se naše rodina přestěhovala do Pensylvánie, kde jsme založili nový baptistický sbor.

Když jsme žili v Pensylvánii,  cítili jsme Boží volání odejít do České republiky a zakládat nové sbory v této zemi. Do České republiky jsme se přestěhovali v říjnu 2007 a v Plzni žijeme od roku 2009.

Kromě práce v baptistické církvi, rád trávím svůj volný čas s myslivci na honitbě, ale především jako trenér a hráč amerického fotbalu s Pilsen Patriots.

IMG_0068.jpg
 

Daniel Kuc

Narodil jsem se sice v Praze, kde byl v roce 1971 můj otec Karel Kuc kazatelem v baptistickém sboru na Pankráci, ale celé své dětství jsem prožil v baptistických sborech v Sudetech. Pokřtěn jsem byl roku 1985. Mé rozhodnutí bylo, myslím, spíš věc úsudku než citů. Kladl jsem si, tak jako asi všichni, otázky po vzniku života a jeho významu a Bible mi nabízela odpovědi, které mi dávaly smysl.

Aktivně jsem se zapojil do misie a práce s mladými a v roce 1990 jsem začal studovat teologii, krátce na Univerzitě Karlově, později na sociální a teologické Biblické škole baptistů v Olomouci. Tam jsem se seznámil se svou budoucí ženou Magdou. Ke konci našich studií jsme se vzali a dnes máme čtyři děti.

Kazatelem jsem se stal v roce 1995 v malém sboru v Děčíně. Pak od roku 2002 jsem byl pastorem v Jablonci nad Nisou. V roce 2010 jsem se přestěhoval do Plzně, kde dosud baptistický sbor nebyl. Malý ruskojazyčný sbor se nám zde už před dvěmi lety začít podařilo. Nyní jsme součástí nového českého společenství.


Z historie baptistů

Anabaptisté (Curych 1525)

Již v 16.století, v době reformace, začali někteří křtít jen ty, kdo osobně a vědomě vyznali svou víru. Dostalo se jim označení „překřtívači“, novokřtěnci, anabaptisté. Byli pronásledováni a tak se ze Švýcarska a Německa dostali také na jižní Moravu, kde byli označováni jako „habáni", zakládali zde „bratrské dvory“ a jejich počet dosáhl až 50 000 členů. Z českých zemí však museli odejít v období rekatolizace po bitvě na Bílé hoře. 

První baptistický sbor (Londýn 1611)

Malá skupina věřících se v době anglické reformace oddělila od státní církve a po nějakou dobu žili v Holandsku, kde usilovali o náboženskou svobodu a byli ovlivněni reformací na kontinentě, zvlášť mennonity (anabaptisty). Sbory baptistů v Evropě (mimo Velkou Británii) byly založeny převážně v 19. století. Dnes jsou Jednoty baptistů v téměř každé evropské zemi. 

USA

Největším rozvojem prošli baptisté utíkající z Evropy za náboženskou svobodou do USA. Dnes jsou tam po katolících největší církví (16% obyvatelstva). Silné zastoupení mají zvlášť v jihovýchodních státech.

Česko

Na našem území začaly vznikat baptistické sbory před více než sto lety díky německým a americkým misionářům. První český baptistický sbor vznikl v Hleďsebi u Veltrus v roce 1885. Dnes mají baptisté v České republice asi dva a půl tisíce členů ve 42 sborech.