Tyto knihy si můžete zapůjčit v naši sborové knihovně:

 

BIBLICKÉ - SLOVNÍKY, KONKORDANCE...

 

Biblický slovník (Allmen, Jean-Jacques von)

Příběhy dosud živé 1 (Fankhauser, G.)

Příběhy dosud živé (Fankhauser, G.)

Biblická dějeprava (Hájek, Viktor a Miloslav)

O čem všem je Bible (Mearsová, Henrietta)

Požitek a prospěch pro zkoumatele Bible (Moody, D. L.)

Bible a současná věda (Morris, Henry M.)

Bible v kresbách (Steiger, Ivan)

O Novém zákoně (Tenney, Merrill C.)

Apokryfy

Evangelium podle Jana (česko-anglicky)

Ježíš – příběh podle Lukáše

Ježíš – Lukášovo evangelium

Kniha života – evangelia

Malý průvodce Biblí


 

TEOLOGICKÉ

 

Ježíš Kristus nebo Buddha, Mohamed či hind. (Bergmann, Gerhard)

Nejzávažnější otázky (Blanchard, John)

Následování (Bonhoeffer, Dietrich)

Život v obecenství (Bonhoeffer, Dietrich)

Věřím (Brunner, Emil)

Ježiš - jeden z nás (Davies, Kristensen, Lum)

Modlitebný život věřících (Dolman, D.H.)

Uzdravování (Drápal, Dan)

Poselství mezi řádky (Fitch, Alger)

Kdybyzvířata mohla mluvit (Gitt W., Vanheiden K.H.)

Povolání k zodpovědné svobodě (Golz, Lud)

Sedm smrtelných hříchů (Graham, Billy)

Prolínání světů (Halík, Tomáš)

Cesta kříže (Hession, Roy)

Dobrá zpráva pro špatné lidi (Hession, Roy)

Více než pozemšťané (Irwin, James B.)

Kudy vede cesta k Bohu? (Jeffry, Peter)

Bratrství křesťanů (Jenisejský, A.E.)

Kdo je Bůh jako Ty (Kochová, Bärbel)

Boží ekonomie (Lee, Witness)

Poznání života (Lee, Witness)

Všezahrnující kristus (Lee, Witness)

Hovory (Lewis, C.S.)

Deus semper maior - sbírka kázání (Liguš, Ján)

Na Boží stavbě – výklad Nehemiáše (Lüthi, Walter)

Důležité rozhodnutí (Madsen, N.P.)

Je Ježíš Bůh? (Maisel, John)

Když Pilát spravoval Judsko (Mánek, Jindřich)

Hodnota člověka (McDowell, Josh)

Šifra mistra Leonarda – pátrání po pravdě (McDowell, Josh)

A přece Otec nebeský o ně se stará (Müller, Jiří)

Slavná církev (Nee, Watchman)

Výklad epištily k Římanům (Nee, Watchman)

Druhý příchod Pána Ježíše (Novák, Józa)

Principy vyslyšených modliteb (Novak, Kornelius)

Božský proud (Osteen, John)

Jak se stanu křesťanem? (Palau, Luis)

Život Krista (Papini, Giovanni)

K jádru úspěchu (Parsons, Rob)

Základy 3-4 (Prince, Derek)

Základy 5-7 (Prince, Derek)

Milost poddání se (Prince, Derek)

Odpovědi pro život (Roels, Edvin D.)

Úvahy o knize Jozue (Rossier, H.)

Zlatý dům (Rouw, Jan)

Patmos (Schlink, M.Basilea)

Zprávy z Izraele (Schneider, Ludwig)

Nástin křesťanských dogmat (Sizemore, Denver)

Výklad vybraných míst Janova zjevení (Slabý, Jindřich)

Teologie Nového zákona (Stagg, Frank)

Jediná cesta – výklad listu Galatským (Stott, John W.)

Jednoduché křesťanství (Stott, John W.)

Posvátné stezky (Thomas, Gary)

Proč Bůh použil Moodyho (Torrey, R.A.)

Zdařilý život křesťana (Torrey, R.A.)

Duchovní dary (Ulonska, Reinhold)

Na cestu životem (Urban, Jan)

Hledáme pravé štěstí (Van Gijs, Jan)

Co to je vlastně smrt (Van Gorder, Paul R.)

Kdo nevěří, věří též (Vollmer, Klaus)

Baptistické zásady (Vychopeň, Kucová, Gondáš)

Ježíš Nazaretský - kdo je to? (Wallis, Arthur)

Proč jsme vůbec tady (Warren, Rick)

První Mojžíšova - Kniha začátků (Willis, G.C.)

Biblické ženy

Dialog nebe se zemí

Dopis tobě

Hovořme s Bohem

Krásná milost (Galatským)

Modlitba za svět II.

The Way to Heaven

Zákon a milost


CÍRKEV A HISTORIE

 

Historie Bible (Čapek, Vladimír)

100 let života víry (Dvořák V., Pospíšil V.)

Příběh křtěnců (Estep, William R.)

Historie o těžkých protivenstvích církve české (Komenský, Jan Amos)

Dějiny církve (North, James B.)

Evanjelista Moody (Rybárik, Ján)

Dějiny křesťanské církve (Šoltész, Štěpán)

Historie sborů BJB v ČSR

10 let Biblické školy (Dorkas)


PSYCHOLOGIE - VZTAHY, MANŽELSTVÍ, RODINA

 

Romantická láska (Dobson, James)

Pochybnost (Guinness, Oswald)

Sex: šlehačka na dortu (Řehák, Tomáš)

Kristus a rodina (Šoltész, Štěpán)

Tajemství (Tournier, Paul)


 

BELETRIE

 

Vášeň pro Ježíše (Bickle, Mike)

Život bez všedních dnů (Busch, Wilhelm)

Dobrodružství za každou cenu (Carothers, Merlin)

Život v nových dimenzích (Carothers, Merlin)

Žil jsem v podsvětí (Eriksen, Jan)

Paprsky světla z temné Afriky (Gschwend, J.R.)

Víra navzdory KGB (Hartfeld, Hermann)

Věřím v zázraky (Kuhlmanová Kathryn)

Křížem krážem na scéně (Novak, Kornelius)

Tilly (Peretti, Frank E.)

Chatrč (Young, Wm. Paul)

Začalo to dýkou a křížem (Wilkerson, David)

Od utrpení k triumfu (Wurmbrand, Richard)

 


PRO DĚTI

Dopisy mladým lidem (Heijkoop, H. L.)

Lev, čarodejnice a skříň (Lewis, C.S.)

Návštěvníci z mlčící planety (Lewis, C.S.)

Perelandra (Lewis, C.S.)

Děti v Boží ruce (Šípková Dana)

Kniha otázek

Nový zákon – komiks

Příběhy z Bible (Lukešová, Anna)

Moje první Bible v obrázcích (Taylor, Kenneth N.)

Zakázaná zóna 1-12 (Myers a Demoss)