Nedělní shromáždění    

Neděle od 17:00 na Klatovské 28. Tyto bohoslužby jsou v českém jazyce.


Anglické bohoslužby a biblická hodina se o prázdninách nekonají. České bohoslužby jsou jako obvykle každou neděli v 17:00.