Na co se nás nejčastěji ptáte:

 

Křesťané (z řeckého slova „christianos“) jsou ti, kdo patří Kristu, následovníci Ježíše Krista. Křesťanem se člověk stává jedině dobrovolně, svobodným rozhodnutím následovat Krista.

Baptisté (z řeckého slova „baptizein“, což znamená “ponoření” neboli křest) křtí pouze ty, kdo se svobodně rozhodli následovat Krista.

Křest (ponoření do vody) je symbol, kterým člověk dává najevo svou víru a své rozhodnutí následovat Krista. Jiný kontakt s vodou bez této osobní víry a rozhodnutí křtem není (například kropení miminek).

Církev (z řeckého „Kyrios“, což znamená Pán) je jedna. Jsou to všichni křesťané a ti se sdružují v místních společenstvích (sborech). Jednotlivé sbory spolupracují nebo se sdružují většinou podle věroučných důrazů.

Bůh je a je jeden. Všichni lidé ho nad sebou tuší, většina se k němu snaží najít cestu a proto je tolik různých náboženství (cest). Ne všechny cesty vedou ke stejnému cíly!

Ježíš Kristus je Bůh, který se nám dává poznat tím, že se stal člověkem. Žil počátkem našeho letopočtu na území dnešního Izraele a jeho život a učení jsou zaznamenány očitými svědky.

Bible (z řeckého „biblia“ svitky) je souborem 66 spisů. Starý zákon jsou hebrejské spisy a druhá část (Nový zákon) jsou evangelia (popisují život Ježíše Krista) a několik dopisů do prvních církví. Bible je už 2000 let normou našeho přemýšlení o Bohu.

Pravda není svázána žádnými dogmaty a vlastněna církví. K pravdě se ve svém hledání blížíme jedni více, druzí méně. Každý ji má mít svobodu hledat.

Autoritu vykládat Bibli má každý křesťan. Před Bohem jsme si rovni. V církvi není nadřízených ani prostředníků mezi Bohem a lidmi. O společném rozhodujeme demokraticky. 

Svoboda svědomí. Nikdo nesmí být násilím nucen nebo omezován zastávat jakékoliv názory, pokud jimi neohrožuje druhé lidi. Stát a víra nad sebou nemají vzájemně žádnou pravomoc.


Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Zeptejte se nás!