Nedělní setkání

 

Naše setkání se koná každou neděli večer v 17:00 na Klatovské 28.

Tato setkání jsou otevřená komukoli. Po několika úvodních písních uvede moderátor večera téma (většinou se jedná o nějaký zajímavý text z Bible), které promýšlíme a diskutujeme v menších skupinách, tak jak sedíme kolem stolů. Vždy je prostor se zapojit jakýmkoli postřehem nebo otázkou. Souběžně probíhá v menší místnosti program pro děti.

První neděli v měsíci v 10:00 se konají také bohoslužby v angličtině. Každou další neděli, také v 10:00, se koná biblická hodina v angličtině.