Nedělní setkání

 

Naše setkání se koná každou neděli večer v 17:00 na Klatovské 28.

Tato setkání jsou otevřená komukoli. Po několika úvodních písních uvede moderátor večera téma (většinou se jedná o nějaký zajímavý text z Bible), které promýšlíme a diskutujeme v menších skupinách, tak jak sedíme kolem stolů. Vždy je prostor se zapojit jakýmkoli postřehem nebo otázkou. Souběžně probíhá v menší místnosti program pro děti.

První neděli v měsící v 10:00 se konají také bohoslužby v angličtině.

Domácí skupinky jsou další příležitostí být spolu. Scházíme se v menším počtu než v neděli a naše setkání mají mnohem spontánnější průběh. Chceme být spolu, mluvit o věcech, které prožíváme, modlit se jeden za druhého.

Bolevec

Pravidelná skupinka bývá na Bolevci v úterý večer v 17.00 na Kaznějovské ulici (výjimečně na Karlovarské).

Skvrňany

Setkáváme se každé pondělí v 18:00.

Starý Plzenec

Zde se scházíme méně pravidelně. Občas v pondělí večer 18.00 v Modřínové ulici.

 

(Aktuální místo a čas skupinek ochotně sdělíme na čísle 776345357.)

 

Každý rok o prázdninách pořádáme English Camp - prázdninový kurz angličtiny s rodilými mluvčími pro děti i dospělé.

Letošní kurz se bude konat 2.7. - 6.7. 2018

Dopolední program probíhá v prostorách církevního  gymnázia v Plzni (Mikulášské náměstí 15) od 9:00 do 13:00 a večerní konverzace v prostorách BJB Mozaika na Klatovské 28. Účastníci jsou rozdělení do několika skupin podle věku a znalostí. Každá skupina má své vlastní lektory.

Skupiny:

Rodiče s dětmi (0-5 let)

Děti od 6 let

Mládež - začátečníci / středně pokročilí / pokročilí

Dospělí - začátečníc / středně pokročilí / pokročilí

Výuku mají na starosti rodilí mluvčí z USA (z Forney v Texasu), někteří z nich přijížději na plzeňský English Camp každý rok.

Cena za celý kurz: 500 Kč

PŘIHLÁŠKA

Pro přihlášení na english camp použijte on-line formulář:

  FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ

Máte dotazy nebo potřebujete další informace?  Pište na email: larrylewis@pobox.com.

 

YMCA PLZEŇ

Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men´s Christian Association) je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností. Vznikla v roce 1844 v Anglii a dnes pracuje ve 119 zemích světa a má přes 58 milionů členů.

V České republice se YMCA masově rozšířila za první republiky především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Komunisty na 40 let zakázána obnovila svoji činnost v roce 1990. Dnes má v ČR 3.405 členů (2013).