Nedělní setkání

 

Naše setkání se koná každou neděli večer v 17:00 na Klatovské 28.

Tato setkání jsou otevřená komukoli. Po několika úvodních písních uvede moderátor večera téma (většinou se jedná o nějaký zajímavý text z Bible), které promýšlíme a diskutujeme v menších skupinách, tak jak sedíme kolem stolů. Vždy je prostor se zapojit jakýmkoli postřehem nebo otázkou. Souběžně probíhá v menší místnosti program pro děti.

Domácí skupinky jsou další příležitostí být spolu. Scházíme se v menším počtu než v neděli a naše setkání mají mnohem spontánnější průběh. Chceme být spolu, mluvit o věcech, které prožíváme, modlit se jeden za druhého.

Bolevec

Pravidelná skupinka bývá na Bolevci v úterý večer v 17.00 na Kaznějovské ulici (výjimečně na Karlovarské).

Skvrňany

Setkáváme se každé pondělí v 18:00.

Starý Plzenec

Zde se scházíme méně pravidelně. Občas v pondělí večer 18.00 v Modřínové ulici.

 

(Aktuální místo a čas skupinek ochotně sdělíme na čísle 776345357.)

 

YMCA PLZEŇ

Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men´s Christian Association) je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností. Vznikla v roce 1844 v Anglii a dnes pracuje ve 119 zemích světa a má přes 58 milionů členů.

V České republice se YMCA masově rozšířila za první republiky především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Komunisty na 40 let zakázána obnovila svoji činnost v roce 1990. Dnes má v ČR 3.405 členů (2013).